Skip to main content

Chuông cửa có hình màu, VLV187

Thông tin chung

- Chuông cửa màn hình màu Nhật.
- Màn hình tinh thể lỏng 2,5".
- Hình dáng siêu mỏng.
- Đàm thoại trực tiếp.

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

- Chuông cửa màn hình màu Nhật.
- Màn hình tinh thể lỏng 2,5".
- Hình dáng siêu mỏng.
- Đàm thoại trực tiếp.