Skip to main content

Module cách ly

Thông tin chung

Module cách ly
Được lắp trên đường loop.
Kiểm tra dòng ngắn mạch.
Cách ly nếu đường loop bị chạm chập.Nếu dòng binh thường rờ-le sẽ đóng, nếu phát hiện ngắn mạch rờ-le sẽ hở.
Khi phát hiện ngắn mạch led vàng sẽ sáng.

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

Absolute Max. Applied Voltage S, SC: 41 VDC

Supply Voltage Norminal S, SC: 33 VDC

Normal Current Consumption 270 μA (Typical)

Active Current Consumption (Short Circuit Condition)0 mA (Typical)

Dimensions 4.2"W x 4.7"H x 1.4"D

Weight 1.4 oz

Visual Indicator (Yellow Status LED)

- No indication in normal condition.

- On steady in active (short) condition.

Operation Temperature Range: 0ºC (32ºF)~ 49ºC (120ºF) Non-condensing

Allowable Ambient Humidity 90% Non-condensing

các sản phẩm cùng loại