Skip to main content

Camera Panasonic WV-SP105

Thông tin chung

i-PRO SmartHD HD Network Camera

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết
  • 720p HD images up to 30 fps
  • Progressive scan 1.3 Megapixel MOS Sensor
  • High resolution recording by "UniPhier®"
  • Full frame (Up to 30 fps) transmission at 1,280 x 960 image size
  • 2x extra zoom under VGA resolution
  • High sensitivity : 0.8 lx (Color), 0.4 lx (B/W) at F2.2 / 0.05 lx (Color), 0.03 lx (B/W) at F2.2 (Wide) with Sens Up 16x
  • Dual H.264 and JPEG simultaneous stream output
  • Supports Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

các sản phẩm cùng loại

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ