Skip to main content

Trung tâm báo động MATRIX 6

Thông tin chung

Báo động chống trộm 

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết
6 Zones. Đầy đủchức năng báo trộm, báo cháy. Kèm bàn phím 
ICON LCD, biến thế. Không kèm ác quy