Skip to main content

Matrix 832 (8 zone)

Thông tin chung

Báo động-Chống trộm

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết
24 Zones, double zone, 4 Partitions. Đầy đủchức năng báo 
trộm, báo cháy. Gồm: Tủ Matrix 832 (8 zone) + 01 MX-IX16 + 
01 MX-RIX16. Kèm bàn phím ICON LCD, biến thế. Không kèm 
ác quy.