Skip to main content

Kết nối điện thoại

Thông tin chung
V2 GSM speech/sms dialler
Bộ quay số và gửi lời nhắn/tin nhắn qua sóng di động GSM. 
Nghe/đàm thoại 2 chiều, lưu giữ 9 số điện thoại, 6 ngõ vào (có 
thể mở rộng lên 14), 4 ngõ ra lập trình (có thể mở rộng lên 52) 
(sử dụng các PCX module để mở rộng), gửi lời nhắn/tin nhắn 
tương ứng cho từng ngõ vào, điều khiển từ xa qua điện thoại,...
Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết
V2 GSM speech/sms dialler
Bộ quay số và gửi lời nhắn/tin nhắn qua sóng di động GSM. 
Nghe/đàm thoại 2 chiều, lưu giữ 9 số điện thoại, 6 ngõ vào (có 
thể mở rộng lên 14), 4 ngõ ra lập trình (có thể mở rộng lên 52) 
(sử dụng các PCX module để mở rộng), gửi lời nhắn/tin nhắn 
tương ứng cho từng ngõ vào, điều khiển từ xa qua điện thoại,...