Skip to main content

Trung tâm báo động PC-1832

Thông tin chung
Trung tâm báo động gồm:
- Tủ báo động PC-1832 khả năng mở rộng đến 32 zone, chức năng quay số điện thoại
- Bàn phím lập trình PK-1555RKW
- Ắc quy 12VDC/1AH
- Biến áp
Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết
Trung tâm báo động gồm:
- Tủ báo động PC-1832 khả năng mở rộng đến 32 zone, chức năng quay số điện thoại
- Bàn phím lập trình PK-1555RKW
- Ắc quy 12VDC/1AH
- Biến áp