Skip to main content

Báo động chống trộm DSC-CANADA

Thông tin chung

Hệ thống chống trộm không dây thông minh DSC-CANADA

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

32 zone không dây, 16 zone điều khiển từ xa.
Báo động qua điện thoại tới 6 số.
nhắn tin báo động rõ rnagf từng khu vực
Đa dạng tính năng điều khiển bằng bàn phím, điều khiển từ xa, điện thoại....
Cảm biến loại trừ súc vật dứoi 27KG